MULTISITE DISTRIBUTIONS OF SOLUTE MOLECULES IN MICELLES - BENZENE IN A NEMATIC PHASE OF POTASSIUM LAURATE DECANOL WATER
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

M. Chiesa

I. Domini

B. Samori

Svante Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Gazzetta Chimica Italiana

0016-5603 (ISSN)

Vol. 120 11 667-670

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06