Linear dichroism studies of nucleic acids. III. Reduced dichoism curves of DNA in ethanol–water and in poly(vinyl alcohol) films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Yukio Matsuoka

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 22 7 1731-1746

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.360220709

Mer information

Skapat

2017-10-07