Tension Induces a Base-Paired Overstretched DNA Conformation
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Niklas Bosaeus

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Afaf El-Sagheer

T. Brown

S. B. Smith

Björn Åkerman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

C. Bustamante

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 104 2 165A-165A

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1016/j.bpj.2012.11.930

Mer information

Skapat

2017-10-07