Competitive Binding Between Unmodified and Etheno DNA Provides Information About Structure and Stoichiometry of RECA-DNA Complexes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

M. Takahashi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Nucleosides and Nucleotides

0732-8311 (ISSN) 1532-2335 (eISSN)

Vol. 7 5-6 783-786

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1080/07328318808056330

Mer information

Skapat

2017-10-06