B to Z transition in poly(dG-dC) modified with benzo(a)pyrene diol epoxides studied with polarized light spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Magdalena Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

B. Jernstrom

A. Graslund

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 29 8-9 1261-1275

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1002/bip.360290815

Mer information

Skapat

2017-10-06