Thermodynamics of PNA Interactions
Kapitel i bok, 2005

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Tommi Ratilainen

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Anders Holmén

Peptide Nucleic Acids. Protocols and Applications

77-105
9780954523244 (ISBN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780954523244

Mer information

Skapat

2017-10-07