Thermodynamics of PNA Interactions
Kapitel i bok, 2005

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Tommi Ratilainen

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Anders Holmén

Peptide Nucleic Acids. Protocols and Applications

77-105

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780954523244

Mer information

Skapat

2017-10-07