Correction of Quantitative Linear Dichroism
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

A. Davidsson

Chemica Scripta

0004-2056 (ISSN)

Vol. 8 95-96

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi