On the use of moments for describing the molecular orientation distribution
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Lars Andersson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 75 2 398-402

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1016/0009-2614(80)80540-9

Mer information

Skapat

2017-10-06