RecA Protein-DNA Complexes Studied by Flow Linear Dichroism, Fluorescence and Small Angle Neutron Scattering
Kapitel i bok, 1992

Författare

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Christer Elvingson

Institutionen för fysikalisk kemi

Per Hagmar

Institutionen för fysikalisk kemi

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

D. Baty

K. Mortensen

Masayuki Takahashi

Structure and Function, Volume 2

61-68
0-940030-38-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

ISBN

0-940030-38-1

Mer information

Skapat

2017-10-06