Soliton and ratchet motions in helices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

ratchets

solitons

anharmonic chains

helices

Författare

A.V. Zolotaryuk

P.L. Christiansen

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

A.V. Savin

Condensed Matter Physics

1607-324X (ISSN) 2224-9079 (eISSN)

Vol. 2 293-302

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07