Ska vi verkligen ge Astra Zenecas vaccin till äldre?
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Pernilla Wittung Stafshede

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Skapat

2022-02-07