Electronic linear dichroism spectrum and transition moment directions of the hypermodified nucleic acid base Wye
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Bo Albinsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Mikael Kubista

Institutionen för fysikalisk kemi

Kjell Sandros

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 94 10 4006-4011

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/j100373a024

Mer information

Skapat

2017-10-06