Linear Dichroism of [2.2.2.2]Paracyclophanetetraene and [2.2.2.2.2.2]Paracyclophanetetraenediyne in Stretched Polyethylene Film
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Ulf Norinder

Institutionen för organisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Olof Wennerström

Institutionen för organisk kemi

Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry

0302-4369 (ISSN)

Vol. 40 3 204-209

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.3891/acta.chem.scand.40b-0204

Mer information

Skapat

2017-10-06