Chromatin Structure Studied by Linear Dichroism at Different Salt Concentrations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Folke Tjerneld

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Håkan Wallin

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 21 2 343-358

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1002/bip.360210209

Mer information

Skapat

2017-10-06