Critical aspects on optical-Kerr effects of macromolecules. Lack of measurable orientation of DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Michael Wirth

Institutionen för fysikalisk kemi

Tore Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 91 7 1957-1960

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

DOI

10.1021/j100291a055

Mer information

Skapat

2017-10-07