Enantioselective interactions of inversion-labile trigonal iron(II) complexes upon binding to DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Torleif Härd

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Biopolymers

0006-3525 (ISSN) 1097-0282 (eISSN)

Vol. 25 7 1209-1228

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1002/bip.360250704

Mer information

Skapat

2017-10-07