Scattering anisotropy of partially oriented samples: turbidity flow linear dichroism (conservative dichroism) of rod-shaped macromolecules
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Nabil Mikati

Institutionen för fysikalisk kemi

Jerker Nordh

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

Journal of Physical Chemistry

0022-3654 (ISSN)

Vol. 91 23 6048-6055

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/j100307a046

Mer information

Skapat

2017-10-06