Screening for genetic mutations
Artikel i övrig tidskrift, 1996

Författare

Christina Carlsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Mats Jonsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Bengt Nordén

Institutionen för fysikalisk kemi

M. T. Dulay

R. N. Zare

J. Noolandi

P. E. Nielsen

L. C. Tsui

J. Zielenski

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 380 6571 207-

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/380207a0

Mer information

Skapat

2017-10-07