Influence of nutrient availability for growth of carbohydrate-rich algal biomass used for bioethanol production
Poster (konferens), 2010

Författare

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ximena Rozo Sevilla

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Jenny Veide Vilg

8th European Workshop Biotechnology of Microalgae, Nuthetal, Germany

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07