Volunteer Testing for Shoulder Design
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Integrated Safety Network & Cover Workshop on Biomechanical Experiments with Human Subjects, September 14th, Hannover

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06