Foreword
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Olof Engström

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Solid-State Electronics

0038-1101 (ISSN)

Vol. 54 2 85-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/j.sse.2009.12.001

Mer information

Skapat

2017-10-07