Foreword
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Olof Engström

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Solid-State Electronics

0038-1101 (ISSN)

Vol. 54 2 85-85

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/j.sse.2009.12.001

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06