Idea management systems for a changing innovation landscape
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

International Journal of Product Development

1477-9056 (ISSN) 1741-8178 (eISSN)

Vol. 11 3/4 310-324

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07