Design of a low-loss low-noise tapered slot phased array feed for reflector antennas
Paper i proceeding, 2010

Författare

M. Arts

Marianna Ivashina

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling

O Iupikov

L. Bakker

R. van den Brink

EuCAP 2010 Fourth European Conference on Antennas and Propagation, Barcelona, 12-16 April 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06