Garbage-can decision making and the accommodation of uncertainty in the drug development work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Styhre

Leena Wikmalm

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Jonas Roth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Creativity and Innovation Management

0963-1690 (ISSN) 1467-8691 (eISSN)

Vol. 19 2 134-146

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07