Creativity and Innovativeness through reflective project leadership
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Creativity and Innovation Management

Vol. 9 3 195-200

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-07