Large Thermoelectric Figure of Merit at High Temperature in Czochralski-Grown Clathrate Ba8Ga16Ge30
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Ali Saramat

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Göran Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Christian Stiewe

Eckhard Muller

Dieter Platzek

Steve Williams

Michael Rowe

Daniel Bryan

G.D. Stucky

Journal of Applied Physics

Vol. 99 023708-

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07