Maximum Entropy Method Analysis of Thermal Motion and Disorder in Thermoelectric Clathrate Ba8Ga16Si30
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Bentien

B. B. Iversen

Daniel Bryan

Galen Stucky

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

A. Schultz

R.W. Henning

Journal of Applied Physics

Vol. 91 9 5694-5699

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07