Project Management - a leadership challange
Paper i proceeding, 2005

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

European Academy of Management Conference

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07