Implementing a new product development process
Rapport, 2001

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap