Political leadership in successful product development projects
Rapport, 2001

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Flemming Norrgren

Chalmers, Institutionen för projektledning

Joseph Schaller

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08