SMARTFREIGHT/Deliverable D6.1 Summary of proof of concepts and verification of ICT solutions
Rapport, 2010

urban transport

freight distribution management

urban traffic management

Författare

Stig Franzén

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lars Sjöstedt

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Marit Natvig

Tor Kjetil Moseng

Mauro Borioni

Eoin Farell

Fraser Mcleod

Solveig Meland

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07