SMARTFREIGHT/Deliverable D6.1 Summary of proof of concepts and verification of ICT solutions - Appendix A SMARTFREIGHT Test Site Studies - full reports
Rapport, 2010

urban traffic management

freight distribution management

urban transport

Författare

Stig Franzén

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mauro Borioni

Eoin Farell

Fraser Mcleod

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07