SMARTFREIGHT/Deliverable D7.1 Impact analyses on urban freight (incl. deployment issues)
Rapport, 2010

freight distribution management

urban traffic management

urban transport

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Fraser Mcleod

Tor Kjetil Moseng

Hans Westerheim

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-08