SMARTFREIGHT/Deliverable D7.1 Impact analyses on urban freight (incl. deployment issues) - Appendix A SMARTFREIGHT Test Site Studies - full reports
Rapport, 2010

freight distribution management

urban transport

urban traffic management

ITS

Författare

Stig Franzén

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mauro Borioni

Eoin Farell

Fraser Mcleod

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07