SMARTFREIGHT/Delieverable D7.2 Generic findings on urban transport and a future outlook
Rapport, 2010

urban transport

úrban traffic management

ITS

freight distribution management

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Tor Kjetil Moseng

Lars Sjöstedt

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07