EBSF/Internal Report D1.2.2 Report on the results of the gap analysis of the use of software tools
Rapport, 2010

impact evaluation

evaluation tools

urban passenger transport

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07