EBSF/Deliverable D2.2.1 Report on enhanced functional specifications to include ergonomics for the driver's cabin
Rapport, 2010

specifications

driver's workplace

ergonomics

Författare

Roland Scharl

Günther Nirschl

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helmut Warth

Jürgen Diehr

Åse Lindström

Daniela Carbone

Ralph Pütz

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Farkostteknik