EBSF/Deliverable D2.2.1 Report on enhanced functional specifications to include ergonomics for the driver's cabin
Rapport, 2010

specifications

driver's workplace

ergonomics

Författare

Roland Scharl

Günther Nirschl

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helmut Warth

Jürgen Diehr

Åse Lindström

Daniela Carbone

Ralph Pütz

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07