State-of-the-art and future outlook with a focus on technology; Real Time Traffic and Travel Information - Study no.2 (up-dated version)
Rapport, 2010

conceptual model

travel information

ITS

technology outlook

traffic information

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07