TeleFOT/Deliverable D2.5.1 Functions specification, version 2.0
Rapport, 2010

transportation

ITS

nomadic devices

impact evaluation

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

E. Gautanidou

Alma Solar

T Tesauri

J Richardson

J, Schröder

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Systemvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07