Preliminary Investigations of Mutual Coupling Effect on Near-Field Beam Focusing
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

H. T. Hui

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Asia Pacific Microwave Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06