Preliminary Investigations of Mutual Coupling Effect on Near-Field Beam Focusing
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hoi-Shun Lui

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

H. T. Hui

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Asia Pacific Microwave Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik