Kvalitetsbristkostnader i byggandet - lärdomar från annan industri
Rapport, 2010

Redaktör

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Johnny Lindström

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07