The separation of green liquor sludge: A comparison between liquors produced in a gasifier and a recovery boiler
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Tuve Mattsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Filtration

1479-0602 (ISSN)

Vol. 10 3 207-211

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07