Modulation scheme [Patent application]
Patentansökan, 2010

Uppfinnare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Krzysztof Szczerba

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

US 12/976,188

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15