Modulation scheme
Patentansökan, 2010

Uppfinnare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Krzysztof Szczerba

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

US PPA 61/304459; US PA 12/976188

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-11