SO2 capture and N2O reduction in a circulating fluidized-bed boiler: influence of temperature and air staging
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 72 11 1553-1561

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/0016-2361(93)90015-T

Mer information

Skapat

2017-10-08