Residence time distribution of sorbent particles in a circulating fluidised bed boiler
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Powder Technology

0032-5910 (ISSN) 1873-328X (eISSN)

Vol. 70 3 285-292

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/0032-5910(92)80064-4

Mer information

Skapat

2017-10-08