SO2 capture in fluidised-bed boilers: re-emission of SO2 due to reduction of CaSO4
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Chemical Engineering Science

0009-2509 (ISSN)

Vol. 44 2 207-213

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/0009-2509(89)85058-4

Mer information

Skapat

2017-10-08