Sulphur capture in fluidized-bed combustors: temperature-dependence and lime conversion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Journal of the Institute of Energy

0144-2600 (ISSN)

Vol. 62 450 62-72

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07