Sulphur capture in fluidized bed boilers: the effect of reductive decomposition of CaSO4
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Chemical Engineering Journal

13858947 (ISSN)

Vol. 40 2 59-69

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/0300-9467(89)80047-4

Mer information

Skapat

2017-10-08