Averaging of flamelet-conditioned kinematic equation in turbulent reacting flows
Kapitel i bok, 2010

Författare

Vladimir Sabel'nikov

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Turbulence: Theory, Types and Simulation

chapter 10
978-1-61761-735-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-1-61761-735-5

Mer information

Skapat

2017-10-08