Brake Based Control of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD)
Paper i proceeding, 2010

Författare

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Jonas Alfredson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Proceedings of AVEC10, 10th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 22-26 2010, Loughborough, UK

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07